ชื่อโรงงาน: บริษัท สินไชยศรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สินไชยศรี จำกัด

ประกอบกิจการ: สีข้าวนึ่ง

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-9(1)-19/55กจ

เลขที่ 0 หมู่ ซอย  ถนน  ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71140

โทรศัพท์: 

เงินทุน 122000000 บาท

คนงาน 23 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กาญจนบุรี, พนมทวน


Comments are closed.